Samenwerking & Veiligheid

Een programma ván en vóór verzorgenden en verpleegkundigen

Inhoud van het Programma

Het programma bestaat uit zes onderdelen: een startbijeenkomst opgevolgd door vijf modules. Daarnaast volg je verdiepingsthema's via onze online leeromgeving. De thema’s lopen parallel aan de modules.

De modules

De verdiepingsthema's

Introductie: Waarderend Onderzoeken

Je maakt kennis met je docent en je medestudenten. We nemen de opzet van het programma door en we maken ruimte voor jouw drijfveren en kernkwaliteiten. Je leert werken volgens de 1-3-5-Methode® en je brengt in kaart wat er nu goed gaat in je team.

Verdiepingsthema: Drijfveren en waardesystemen

• Waar krijg ik energie van?
• Welke dynamiek is typerend voor high-risk, highpace zorgteams?
• Meten = weten

Module 1: Een cultuur van Samenwerking

We maken kennis met het thema Samenwerking & Veiligheid. Wat betekent dit voor jouw werkomstandigheden? Aan de hand van een vooraf gegeven opdracht staan we stil bij jouw aanpak tot nu toe. Je gaat werken aan het organiseren van een cultuur van samenwerking.

Verdiepingsthema: Appreciative inquiry

• Waarom werkt een dialoog beter dan een gesprek?
• Waarom creëert waardering een veilig werkklimaat?

Module 2: MIC-analyse en jouw rol

We beginnen met de uitkomst van jouw MIC-analyse, gecombineerd met de uitkomst van de nulmeting van waar jij en je team nu staan. Vervolgens ga je dit vertalen naar een gesprek met je collega’s. Dit doe je aan de hand van het Kwartet Medicatieveiligheid®.

Verdiepingsthema: Kwaliteit en risicomangement

• Wat is kwaliteit van zorg en is dit essentieel?
• Wat zijn de verschillende aspecten van risicomanagement?

Module 3: Jouw gereedschapskist

Je zult zien dat jouw nieuwe aanpak niet-werkende patronen doorbreekt. Je leert werken met de First Aid Kit®.Deze ondersteunt je team waar jullie voor staan en waar jullie aan gaan werken. Op een ontspannen manier pak je hiermee dingen aan in je team.

Verdiepingsthema: Leiderschap

• Wat zijn de kenmerken van goede leiders?
• Welke leiderschapsstijlen zijn er?

Module 4: Professioneel samenwerken

We bespreken de uitkomsten van de First Aid Kit®. Wat je hebt geoefend en ervaren breng je wederom in de praktijk. Op deze manier beïnvloed je de teamdynamiek, zodat jullie inspanningen steeds meer gericht worden op de gemeenschappelijke doelen.

Verdiepingsthema: Veranderkunde

• Echt veranderen? Hoe organiseer je dat?
• Wat is het verschil tussen implementatie en borging? (geheimpje: er is geen verschil)

Module 5: Bijsturen en vasthouden

We kijken terug op hoe jij en je collega’s grip hebben gekregen op Samenwerking & Veiligheid. Wat is nu jouw aanpak? Wat zijn de vaardigheden die je blijft toepassen na dit programma? Alles vat je samen op de Jij & Jouw Team Placemat®.

Verdiepingsthema: Procesmanagement

• Kenmerken van organisaties die goed zijn in bijsturen en vasthouden
• Time-management matrix: welke past bij jou

Kosten

Schrijf je in

995 ex btw. per deelnemer
  •  

Accreditatie

Tot 3/4 van je ODA* accreditatie binnen 6 maanden voldaan!

Met jouw deelname voldoe je van 35% tot wel 75% aan de 5-jaars BIG-beroepsaccreditatienorm (ODA)*, afhankelijk van:
• of je ook het verdiepingsprogramma van het programma Samenwerking & Veiligheid volgt;
• je vooropleiding: Verzorgende niveau 3 of VPK niveau 4 (of 5).

* Kijk voor meer informatie hierover op de website van V&VN.

Ben jij klaar om mee te doen?

Nu ben je vast benieuwd of jij ook geschikt bent voor het programma!